Motorola wi4 WiMAX

  • Internet
  • Motorola Dealer
  • Web Hosting

Do tejto kategórie spadajú ako aj mobilné, tak aj pevné pripojenia, poskytuje vysoký výkon s výhodou, že ide o štandardizované riešenie širokopásmového prístupu, ktoré pracuje v licencovaných pásmach.


Info zóna

Optické pripojenie vo Vašej lokalite

Dovoľujeme si Vás informovať o možnosti optického pripojenia aj vo Vašej lokalite. Stačí, ak vyplníte Informačný formulár, prostredníctvom ktorého Vás budeme registrovať ako záujemcu o pripojenie do optickej siete. Viac »

Staršie informácie