Motorola wi4 FIXED

  • Internet
  • Motorola Dealer
  • Web Hosting

Úlohou zariadení z tejto skupiny je riešenie pevného pripojenia cenovo efektívne, ale o to spolahlivejšie. Linky od Motoroly pracujú aj v tých najtvrdších podmienkach, až sa niekedy zdá, že porušujú fyzikálne zákony. Rešenie bod-multibod poskytuje škálovateľné vysoko rýchlostné pripojenie, odolné voči rušeniu. Motorola poskytuje celosvetovo odskúšané zariadenia Canopy® pre nelicencované pásma a Expedience® zariadenia pre licencované pásma.


Info zóna

Optické pripojenie vo Vašej lokalite

Dovoľujeme si Vás informovať o možnosti optického pripojenia aj vo Vašej lokalite. Stačí, ak vyplníte Informačný formulár, prostredníctvom ktorého Vás budeme registrovať ako záujemcu o pripojenie do optickej siete. Viac »

Staršie informácie