Objednávka

  • Internet
  • Motorola Dealer
  • Web Hosting
Služba
Typ objednávky

Položky označené 1 (jednotkou) sú povinné v prípade, že sa nejedná o fyzickú osobu.

Osobné údaje
Adresa trvalého bydliska (podľa občianskeho preukazu)
Adresa prípojky
Detail budovy

Položky označené 2 (dvojkou) sú povinné v prípade, že sa nejedná o rodinný dom.

Doplňujúce informácie
Kontrolné slovo
  1. Zvuková verzia kontrolného kódu

Položky označené * (hviezdičkou) sú povinné.


Info zóna

Optické pripojenie vo Vašej lokalite

Dovoľujeme si Vás informovať o možnosti optického pripojenia aj vo Vašej lokalite. Stačí, ak vyplníte Informačný formulár, prostredníctvom ktorého Vás budeme registrovať ako záujemcu o pripojenie do optickej siete. Viac »

Staršie informácie