Objednávka

  • Internet
  • Motorola Dealer
  • Web Hosting
Služba
Typ objednávky

Položky označené 1 (jednotkou) sú povinné v prípade, že sa nejedná o fyzickú osobu.

Osobné údaje
Adresa trvalého bydliska (podľa občianskeho preukazu)
Adresa prípojky
Detail budovy

Položky označené 2 (dvojkou) sú povinné v prípade, že sa nejedná o rodinný dom.

Doplňujúce informácie
Kontrolné slovo
  1. Zvuková verzia kontrolného kódu

Položky označené * (hviezdičkou) sú povinné.


Info zóna

Odstránenie problému s dostupnosťou služby

Vážení klienti, touto cestou by sme sa chceli ospravedlniť za problematickú funkčnosť našich služieb v uplynulom týždni. Zlá funkčnosť bola spôsobená úpravami v topológii našej siete a náhlou výstavbou novej serverovej ústredne s cieľom vylepšiť kvalitu a dostupnosť našich služieb. Po dokončení novej ústredne bude možné pre našich klientov ďalej navyšovať rýchlosti internetu. Viac noviniek v infozóne »

Staršie informácie