Motorola wi4 INDOOR

  • Internet
  • Motorola Dealer
  • Web Hosting

Pozostáva z podnikových WLAN riešení a prístupu k širokopásmovému pripojeniu cez elektrickú sieť, ktoré poskytujú vysokú rýchlosť vo vnútornom prostredí a dostupnosť pripojenia na dosah najbližsej elektrickej zásuvky.


Info zóna

Optické pripojenie vo Vašej lokalite

Dovoľujeme si Vás informovať o možnosti optického pripojenia aj vo Vašej lokalite. Stačí, ak vyplníte Informačný formulár, prostredníctvom ktorého Vás budeme registrovať ako záujemcu o pripojenie do optickej siete. Viac »

Staršie informácie