Speedmeter - meranie rýchlosti

  • Internet
  • Motorola Dealer
  • Web Hosting

Meranie rýchlosti Vám umožní zistiť prostredníctvom prehliadača aktuálnu rýchlosť prenosu dát zo siete Internet do vášho počítača. Test spustíte kliknutím na tlačidlo spustiť meranie. Dĺžka celého testu je 30 sekúnd.

  • Pre získanie čo najpresnejších výsledkov doporučujeme ukončiť pred testom všetky aplikácie používajúce Internet.
  • Počas merania nevykonávať žiadne úkony, ktoré môžu ovplyvniť rýchlosť sťahovania dát.
  • Všetky namerané hodnoty sú len informatívne.
  • POZOR: Pre správnu funkčnosť vyžaduje Adobe Flash Player 10.

Info zóna

Optické pripojenie vo Vašej lokalite

Dovoľujeme si Vás informovať o možnosti optického pripojenia aj vo Vašej lokalite. Stačí, ak vyplníte Informačný formulár, prostredníctvom ktorého Vás budeme registrovať ako záujemcu o pripojenie do optickej siete. Viac »

Staršie informácie