Speedmeter - meranie rýchlosti

  • Internet
  • Motorola Dealer
  • Web Hosting

Meranie rýchlosti Vám umožní zistiť prostredníctvom prehliadača aktuálnu rýchlosť prenosu dát zo siete Internet do vášho počítača. Test spustíte kliknutím na tlačidlo spustiť meranie. Dĺžka celého testu je 30 sekúnd.

  • Pre získanie čo najpresnejších výsledkov doporučujeme ukončiť pred testom všetky aplikácie používajúce Internet.
  • Počas merania nevykonávať žiadne úkony, ktoré môžu ovplyvniť rýchlosť sťahovania dát.
  • Všetky namerané hodnoty sú len informatívne.
  • POZOR: Pre správnu funkčnosť vyžaduje Adobe Flash Player 10.

Info zóna

Odstránenie problému s dostupnosťou služby

Vážený klienti, touto cestou by sme sa chceli ospravedlniť za problematickú funkčnosť našich služieb v uplynulom týždni. Zlá funkčnosť bola spôsobená úpravami v topológii našej siete a náhlou výstavbou novej serverovej ústredne s cielom vylepšiť kvalitu a dostupnosť našich služieb. Po dokončení novej ústredne bude možné pre našich klientov ďalej navyšovať rýchlosti internetu. Viac noviniek v infozóne »

Staršie informácie