Prihlásenie do užívateľského účtu alebo webmailu

  • Internet
  • Motorola Dealer
  • Web Hosting
Prihlásenie do užívateľského účtu


Prihlásenie do webmailu


Užívateľský účet

Webmail

  • Žiadosti o zriadenie alebo zmenu
  • Kontrola prenesených dát
  • Kontrola faktúr
  • Rozhranie pre prácu s emailom
  • Elektronická pošta (email)
  • Výber grafického rozhrania

Info zóna

Odstránenie problému s dostupnosťou služby

Vážený klienti, touto cestou by sme sa chceli ospravedlniť za problematickú funkčnosť našich služieb v uplynulom týždni. Zlá funkčnosť bola spôsobená úpravami v topológii našej siete a náhlou výstavbou novej serverovej ústredne s cielom vylepšiť kvalitu a dostupnosť našich služieb. Po dokončení novej ústredne bude možné pre našich klientov ďalej navyšovať rýchlosti internetu. Viac noviniek v infozóne »

Staršie informácie