Informačný formulár záujemcu o optické pripojenie

  • Internet
  • Motorola Dealer
  • Web Hosting
Údaje záujemcu
Adresa prípojky
  1. Vyznačte prosím budovu prípojky na mape (nepovinné):

Doplňujúce informácie
Kontrolné slovo
  1. Zvuková verzia kontrolného kódu

Info zóna

Nové možnosti pripojenia za bezkonkurenčné ceny!

Prostredníctvom novej bezdrôtovej technológie vám odteraz poskytujeme internet za cenu, ktorá vám vyrazí dych! Viac »

Optické pripojenie vo Vašej lokalite

Dovoľujeme si Vás informovať o možnosti optického pripojenia aj vo Vašej lokalite. Stačí, ak vyplníte Informačný formulár, prostredníctvom ktorého Vás budeme registrovať ako záujemcu o pripojenie do optickej siete. Viac »

Staršie informácie