Informačný formulár záujemcu o optické pripojenie

  • Internet
  • Motorola Dealer
  • Web Hosting
Údaje záujemcu
Adresa prípojky
  1. Vyznačte prosím budovu prípojky na mape (nepovinné):

Doplňujúce informácie
Kontrolné slovo
  1. Zvuková verzia kontrolného kódu

Info zóna

Odstránenie problému s dostupnosťou služby

Vážení klienti, touto cestou by sme sa chceli ospravedlniť za problematickú funkčnosť našich služieb v uplynulom týždni. Zlá funkčnosť bola spôsobená úpravami v topológii našej siete a náhlou výstavbou novej serverovej ústredne s cieľom vylepšiť kvalitu a dostupnosť našich služieb. Po dokončení novej ústredne bude možné pre našich klientov ďalej navyšovať rýchlosti internetu. Viac noviniek v infozóne »

Staršie informácie