Slovník pojmov

  • Internet
  • Motorola Dealer
  • Web Hosting
802.11
IEEE štandard pre bezdrôtové LAN (loca area network).
Access Point (Prístupový bod)
Zariadenie ktoré slúži ako bezdrôtový koncentrátor pre bezdrôtové stanice (PC, terminály). Toto zariadenie pracuje podobne ako LAN bridge a stará sa o riadenie prístupu klientskych staníc. Každá bezdrôtová siet je rozlišovaná svojím sieťovým identifikátorom, ktorý je diktovaný Access Pointom. Tento identifikátor je známy pod označením SSID a je konfigurovatelným na tomto centrálnom zariadení siete.
Agregácia
Agregáciou sa pri internetových službách nazýva zdieľanie určitého celkového prenosového pásma väčším počtom užívateľov. Popisuje skutočnosť, že jedna kapacita je daná k dispozícii viacerým užívateľom.
Agregačná hodnota neznamená pre užívateľa automatické zníženie jeho prenosovej rýchlosti, lebo v určitom okamihu je pripojená vždy iba časť zákazníkov. Preto pri bežnej prevádzke, pri ktorej nevyužívajú všetci užívatelia v rovnakom okamihu sieť na plnú kapacitu nedochádza k výraznejšiemu znižovaniu reálnej rýchlosti. Ak je však do siete v jednom časovom okamihu pripojený väčší počet užívateľov s vyššími nárokmi na prenos dát, prenosová rýchlosť sa zníži.
DHCP
Dynamic Host Configuration Protocol - Umožňuje zariadeniu na sieti získať IP adresu dynamicky pri pripojeniu k sieti.
Ethernet
Označenie pre sieťový štandard, ktorý umožňuje rýchly prenos (10 Mbit/s) dát po lokálnej sieti (LAN). Novšia verzia Ethernetu, s názvom 100Base-T (Fast Ethernet), podporuje rýchlosť prenosu dát okolo 100 Mbit/s. Najnovšia verzia, Gigabit Ethernet, podporuje prenosové rýchlosti cca 1 Gbit/s (1.000 megabitov).
FTP (File Transfer Protocol)
Je to protokol na prenos súborov, služba prenosu súborov umožňuje účastníkom internetu kopírovať súbory z jedného počítača na druhý, prípadne používať verejné archívy, tzv. anonymné FTP servery. Protokol umožňujúci prenos jednotlivých súborov zo serveru na počítač užívateľa a naopak – z počítača užívateľa na server.
HotSpot
Predstavuje miesto pokryté signálom bezdrôtovej siete LAN pomocou ktorej sa dá pripojiť na Internet. Taká služba je typicky nasadzovaná na verejne prístupných miestach ako sú hotely, kaviarne, letiská, námestia alebo akékolvek iné miesta kde sa zdržiava velké množstvo potenciálnych používatelov ako obchodní cestujúci, študenti a podobne.
IP adresa
Je to adresa, ktorá identifikuje každý počítač v sieti. Nesmú byť v jednej sieti dve identické IP adresy.
LAN (Local Area Network)
Lokálna sieť zo všetkých zariadení, ktoré sú pripojené v jednej ohraničenej oblasti.
Router
Hardvérové zariadenie, ktoré preberá dáta z lokálnej počítačovej siete a smeruje ich na vzdialený cieľ po telefónnej alebo inej diaľkovej linke (WLAN, ADSL, optika).
SPAM
Nevyžiadaná elektronická pošta, predstavuje čosi ako reklamné letáky distribuované do klasickej poštovej schránky. Väčšinou obsahuje informácie o rôznych produktoch a možnostiach ich kúpy, ktoré dostávate do e-mailovej schránky bez toho, aby ste si ich vyžiadali.
Switch
Zariadenie, ktoré posiela prichádzajúce dátové prúdy na zvolené adresy. Switch patrí medzi hardvérové nástroje (ASIC) a preto umožňuje omnoho vyššie rýchlosti ako čisto softvérové routre.
TCP/IP
(Transmission Control Protocol/Internet Protocol) - počítačový komunikačný protokol, základný protokol na komunikáciu v sieti Internet.
VPN (Virtual Private Network)
Umožňuje zabezpečené pripojenie a komunikáciu cez internet.
WLAN (Wireless Local Area Network)
Toto označenie je charakteristické pre siete určené pre bezdrôtový prenos dát medzi uzlami (PC, terminály) v rámci siete LAN. Tieto bezdrôtové siete sú najčastejšie prevádzkované vo voľných pásmach a typicky postavené na štandardoch IEEE 802.11.
WiFi (Wireless Fidelity)
Je technológia bezdrôtového prenosu informácií. WiFi siete sú dostupné v nelicencovaných 2,4 a 5 GHz rádiových pásmach s prenosovými rýchlosťami 11 Mbs - 54 Mb/s.

Info zóna

Optické pripojenie vo Vašej lokalite

Dovoľujeme si Vás informovať o možnosti optického pripojenia aj vo Vašej lokalite. Stačí, ak vyplníte Informačný formulár, prostredníctvom ktorého Vás budeme registrovať ako záujemcu o pripojenie do optickej siete. Viac »

Staršie informácie