Plánované údržby

  • Internet
  • Motorola Dealer
  • Web Hosting

Vážený užívateľ, obchodný partner,

táto sekcia Vás bude nepretržite informovať o plánovaných odstávkach a modernizáciách siete na strane spoločnosti ICS Systems s.r.o., prípadne o poruchách medzinárodnej konektivity a plánovaných prácach na strane vnútroštátneho pripojenia do siete Internet.

01.12.2020
Vážený klienti, z dôvodu prác na optických rozvodoch našej spoločnosti, Vám oznamujeme, že dňa 01.12.2020 v čase 02:00-04:00(v noci) môžu nastať výpadky alebo nedostupnosť našich služieb vo všetkých lokalitách našej siete. Za spôsobené nepríjemnosti sa vopred ospravedlňujeme.
25.01.2019
Vážení používatelia služieb spoločnosti ICS Systems,

Z dôvodu modernizácie a zlepšovania kvality a kapacity našej siete dôjde dňa 25.1.2018 od 23:30 do 26.1.2019 5:00 k výpadku služieb spojených s našou webstránkou [užívateľské účty, speedmeter, E-Maily, ...]. V krátkych intervaloch môže dochádzať aj k výpadkom Internetových a televíznych služieb v celej sieti ICS Systems.

Dôvodom výpadku je výstavba novej riadiacej centrály našej siete s navýšenou kapacitou služieb pre našich klientov.

Dopredu sa ospravedlňujeme za spôsobené nepríjemnosti, a uisťujeme Vás, že dobu nedostupnosti našich služieb sa budeme pokúšať čo najviac skrátiť ako je to len fyzicky možné.

Tím ICS Systems
Odstránenie problému s dostupnosťou služby
Vážený klienti, touto cestou by sme sa chceli ospravedlniť za problematickú funkčnosť našich služieb v uplynulom týždni. Zlá funkčnosť bola spôsobená úpravami v topológii našej siete a náhlou výstavbou novej serverovej ústredne s cielom vylepšiť kvalitu a dostupnosť našich služieb. Po dokončení novej ústredne bude možné pre našich klientov ďalej navyšovať rýchlosti internetu.
01.06.2017
Z dôvodu pripravovných zmien nebudú k dispozícii služby spojené s našou webstránkou [užívateľské účty, speedmeter, E-Maily, ...] v čase od 00:00 - 04:00 v trvaní maximálne 60 minút.
28.05.2017
Z dôvodu mimoriadnej údržby dátovej siete budú z technických príčin výpadky Internetu a televízie v čase od 00:00 - 04:00 v trvaní maximálne 60 minút. Výpadky sa dotknú celej siete ICS Systems. Urobíme všetko pre to, aby sme výpadky minimalizovali.
25.05.2017
Z dôvodu modernizácie dátovej siete môže dôjsť z technických príčin k výpadkom Internetu, televízie a ostatných služieb ako sú E-Maily, webové stránky a iné služby v čase od 00:00 - 04:00 v trvaní maximálne 30 minút. Výpadky sa môžu dotknúť celej siete ICS Systems.
01.04.2017
Z dôvodu modernizácie dátovej siete budú z technických príčin výpadky Internetu v čase od 03:00 - 04:00 v trvaní maximálne 30 minút. Výpadky sa dotknú celej siete ICS Systems.
03.03.2017
Z dôvodu modernizácie dátovej siete budú z technických príčin výpadky Internetu v čase od 07:30 - 23:30 v trvaní maximálne 30 minút. Výpadky sa dotknú celej siete ICS Systems. Urobíme všetko pre to, aby sme výpadky minimalizovali
09.02.2017
Z dôvodu modernizácie dátovej siete bude z technických príčin výpadok Internetu v čase od 07:00 - 17:00 v trvaní cca jednej hodiny. Výpadok sa dotkne lokalít Krajné, Podkylava, Prašník, Grnča.
07.02.2017
Z dôvodu modernizácie dátovej siete budú z technických príčin výpadky Internetu v čase od 07:00 - 12:00 v trvaní maximálne 30 minút. Výpadok sa dotkne celej siete ICS Systems. Urobíme všetko pre to, aby sme výpadky minimalizovali
20.10.2016
Z dôvodu plánovanej údržby bude z technických príčin výpadok Internetu v čase od 00:00 - 02:00 v trvaní cca 30 minút. Výpadok sa dotkne lokalít Stará Turá, Trenčín, Soblahov, Lubina, Bzince pod Javorinou, Motešice, Neporádza, Vaďovce, Krajné, Jablonka, Hrašné.
29.09.2016
Z dôvodu plánovanej odstávky elektrickej energie zo strany dodávateľa bude výpadok Internetu v čase od 07:30 - 16:30. Výpadok sa dotkne lokality Trenčín, Nozdrkovce, Chocholná-Velčice, Mníchova Lehota.
09.09.2016
Z dôvodu plánovanej odstávky elektrickej energie zo strany dodávateľa bude výpadok Internetu v čase od 10:00 - 13:00. Výpadok sa dotkne lokality Stará Turá - SNP.
07.09.2016
Z dôvodu plánovanej odstávky elektrickej energie zo strany dodávateľa bude výpadok Internetu v čase od 10:00 - 11:00. Výpadok sa dotkne lokality Stará Turá - Dibrovova, Uhrova, Lipová, SNP, Sasinkova, Štúrova, Husitská, Dr. Úradníčka, Hurbanova, Hviezdoslavova.
26.04.2016
V čase od 01:00 do 06:00 môže dôjsť k prerušeniu dostupnosti siete z dôvodu plánovaných servisných prác na strane medzinárodného operátora. K výpadku dôjde v trvaní maximálne 60 minút v celej sieti PDS ICS.
23.03.2016
Z dôvodu modernizácie dátovej siete bude z technických príčin výpadok Internetu v čase od 15:00 - 17:00 v trvaní cca 30 minút. Výpadok sa dotkne lokality Soblahov.
22.01.2016
Z dôvodu plánovanej údržby bude z technických príčin výpadok Internetu v čase od 00:00 - 02:00 v trvaní cca 30 minút. Výpadok sa dotkne lokality Stará Turá.
18.12.2015
Z dôvodu modernizácie dátovej siete bude z technických príčin výpadok Internetu v čase od 4:00 - 7:00. Výpadok sa dotkne celej siete ICS Systems.
12.12.2015
Z dôvodu mimoriadnej údržby vysielača bude z technických príčin výpadok Internetu v čase od 9:00 - 19:00 v trvaní cca 20 minút. Výpadok sa dotkne lokalít Nové Mesto nad Váhom - Krátka ul., Športová ul., Tematínska ul., Považská ul..
10.11.2015
Z dôvodu údržby vysielača bude z technických príčin výpadok Internetu v čase od 10:00 - 12:00 v trvaní cca 10 minút. Výpadok sa dotkne lokalít Lubina - miestna časť Podkozince.
30.10.2015
Z dôvodu údržby vysielača bude z technických príčin výpadok Internetu v čase od 15:00 - 16:00 v trvaní cca 15 minút. Výpadok sa dotkne lokalít Krajné, Hrachovište.
29.10.2015
Z dôvodu modernizácie vysielača bude z technických príčin výpadok Internetu v čase od 08:00 - 15:00 v trvaní cca 15 minút. Výpadok sa dotkne lokalít Vaďovce, Kostolné.
23.10.2015
Z dôvodu servisných prác na vysielači bude z technických príčin výpadok Internetu v čase od 07:00 - 08:30 v trvaní cca 15 minút. Výpadok sa dotkne lokality Stará Turá - Hurbanova, Jiráskova, SNP.
17.9.2015
Z dôvodu modernizácie vysielača bude z technických príčin výpadok Internetu v čase od 04:00 - 07:30 v trvaní cca 15 minút. Výpadok sa dotkne lokality Soblahov.
26.8.2015
V čase od 23:00 - 00:00 bude z technických príčin výpadok Internetu v trvaní cca 5 minút. Výpadok sa dotkne lokalít Neporádza, Motešice, Petrova Lehota, Soblahov, Trenčín, Opatovce, Trenčianska Turná, Skalka nad Váhom, Melčice-Lieskové, Inovec, Ivanovce, Stará Turá, Krajné, Jablonka, Hrachovište, Lubina, Vaďovce, Kostolné, Podkozince, Trávniky, Salaše.
14.7.2015
V čase od 07:00 - 10:00 bude z dôvodu plánovaného prerušenia distribúcie elektrickej energie výpadok Internetu. K výpadku dôjde v celej sieti ICS Systems.
24.6.2015
V čase od 08:00 - 15:00 budú z dôvodu servisných prác na vysielači výpadky Internetu. Urobíme všetko pre to, aby sme výpadky minimalizovali. Dotknuté lokality:Nové Mesto nad Váhom - Svätoplukova, Polovnícka, Športová, Kollárova, Sasinkova, Škultétyho, Štúrova, Tematínska.
1.6.2015
V čase od 10:00 - 18:00 budú z dôvodu servisných prác na vysielači výpadky Internetu v maximálnom trvaní do 10 minút v lokalite Stará Turá - Dibrovova, Úradníčková, SNP, Sasinkova, Husitská, Lipova, Schweitzerova, Uhrova.
13.5.2015
V čase od 09:00 - 16:00 budú z dôvodu modernizácie vysielača výpadky Internetu v maximálnom trvaní do 10 minút v lokalite Neporádza.
17.4.2015
V čase od 10:00 - 18:00 budú z dôvodu modernizácie vysielača výpadky Internetu v maximálnom trvaní do 10 minút v lokalite Skalka nad Váhom.
16.4.2015
V čase od 12:00 - 18:00 bude z dôvodu servisných prác na vysielači výpadok Internetu v maximálnom trvaní do 20 minút v lokalite Nová Bošáca, Šiance a Predpoloma.
5.11.2014
V čase od 7:00 - 10:00 budú z dôvodu servisných prác vysielača výpadky Internetu v maximálnom trvaní do 10 minút v lokalite Stará Turá, Miškech Dedinka a Topolecká.
16.10.2014
V čase od 9:00 - 15:00 budú z dôvodu servisných prác vysielača výpadky Internetu v maximálnom trvaní do 10 minút v lokalite Kálnica.
30.9.2014
V čase od 12:00 - 19:00 budú z dôvodu servisných prác vysielača výpadky Internetu v maximálnom trvaní do 10 minút v lokalite Hôrka nad Váhom a Hrádok.
29.9.2014
V čase od 08:00 - 18:00 budú z dôvodu servisných prác vysielača výpadky Internetu v maximálnom trvaní do 15 minút v lokalite Čachtice, Častkovce, Podolie, Hôrka nad Váhom a Hrádok.
12.8.2014
V čase od 10:00 - 19:00 nastanú z dôvodu modernizácie vysielača výpadky Internetu v maximálnom trvaní do 15 minút v lokalite Neporádza, Motešice, Petrova Lehota, Soblahov, Trenčín, Opatovce, Trenčianska Turná, Skalka nad Váhom, Melčice-Lieskové, Inovec a Ivanovce.
30.4.2014
V čase od 08:00 - 10:00 bude z dôvodu plánovaného prerušenia distribúcie elektriky výpadok Internetu. Výpadok nastane v lokalite Nová Bošáca a Predpoloma.
1.4.2014
V čase od 09:00 - 11:00 bude z dôvodu servisných prác vysielača výpadok Internetu v maximálnom trvaní do 10 minút. Výpadok nastane v lokalite Nozdrkovce a Opatovce.
26.3.2014
V čase od 07:30 - 11:00 bude z dôvodu servisných prác vysielača výpadok Internetu v maximálnom trvaní do 10 minút. Výpadok nastane v lokalite Podkylava, Krajné, Kostolné a Hrachovište.
26.3.2014
Z dôvodu dokončenia plánovanej modernizácie vysielača v čase od 10:00 - 15:00, nastane výpadok Internetu v maximálnom trvaní do 10 minút. Výpadok sa dotkne nasledovných lokalít: Hôrka nad Váhom, Nová Ves nad Váhom, Beckovská Vieska, Kočovce a Rakoľuby.
13.3.2014
Z dôvodu modernizácie vysielača v čase od 10:00 - 18:00, nastane výpadok Internetu v maximálnom trvaní do 120 minút. Výpadok sa dotkne nasledovných lokalít: Hôrka nad Váhom, Nová Ves nad Váhom, Beckovská Vieska, Kočovce a Rakoľuby.
28.2.2013
V čase od 09:00 - 14:00 budú z dôvodu plánovanej modernizácie zálohového systému na vysielači výpadky Internetu v maximálnom trvaní do 15 minút v lokalite Zemianske Podhradie, Bošáca, Nová Bošáca, Predpoloma a Šiance.
15.1.2014 a 16.1.2014
V čase od 08:00 - 18:00 budú z dôvodu plánovanej modernizácie vysielača výpadky Internetu v maximálnom trvaní do 15 minút v lokalite Čachtice, Častkovce, Podolie, Hôrka nad Váhom a Hrádok.
9.1.2014 a 10.1.2014
V čase od 09:00 - 18:00 bude z dôvodu plánovanej modernizácie vysielača výpadok Internetu v maximálnom trvaní do 15 minút v lokalite Topolecká.
23.10.2013
V čase od 14:00 - 18:00 bude z dôvodu plánovanej údržby vysielača výpadok Internetu v maximálnom trvaní do 10 minút v lokalite Vaďovce a Kostolné.
18.10.2013
V čase od 07:00 - 10:00 budú z dôvodu servisných prác na vysielači výpadky Internetu v maximálnom trvaní do 10 minút v lokalite Lubina.
19.9.2013
V čase od 09:00 - 18:00 budú z dôvodu plánovanej modernizácie vysielača výpadky Internetu v maximálnom trvaní do 30 minút v lokalite Zemianske Podhradie, Bošáca, Nová Bošáca, Predpoloma a Šiance.
29.7.2013
V čase od 12:00 - 18:00 bude z dôvodu servisných prác na vysielači výpadok Internetu v maximálnom trvaní do 15 minút v lokalite Skalka nad Váhom.
29.7.2013
V čase od 09:00 - 18:00 bude z dôvodu plánovanej údržby vysielača výpadok Internetu v maximálnom trvaní do 15 minút v lokalite Vaďovce a Kostolné.
23.7.2013
V čase od 08:00 - 19:00 bude z dôvodu plánovanej údržby vysielača výpadok Internetu v maximálnom trvaní do 30 minút v lokalite Čachtice, Podolie, Považany a Častkovce.
22.7.2013
V čase od 09:00 - 18:00 budú z dôvodu plánovanej údržby vysielača výpadky Internetu v maximálnom trvaní do 15 minút v lokalite Vaďovce a Kostolné. Plánovaná odstávka sa presúva na dátum 29.7.2013
10.7.2013
V čase od 10:00 - 18:00 budú z dôvodu plánovanej údržby vysielača výpadky Internetu v maximálnom trvaní do 15 minút v lokalite Zemianske Podhradie, Bošáca, Nová Bošáca, Predpoloma a Šiance.
7.6.2013
V čase od 9:00 - 12:00 budú z dôvodu plánovanej modernizácie vysielača výpadky Internetu v maximálnom trvaní do 15 minút v lokalite Skalka nad Váhom.
15.5.2013
V čase od 10:00 - 18:00 nastane z dôvodu plánovanej údržby vysielača výpadky Internetu v maximálnom trvaní do 15 minút v lokalite Neporádza, Motešice, Soblahov, Trenčín, Opatovce, Trenčianska Turná, Skalka, Melčice-Lieskové, Inovec a Ivanovce.
28.3.2013
V čase od 15:00 - 17:00 nastane z dôvodu plánovanej údržby vysielača výpadok Internetu v maximálnom trvaní do 15 minút v lokalite Soblahov.
22.3.2013
V čase od 11:00 - 16:00 nastane z dôvodu plánovanej údržby vysielača výpadok Internetu v maximálnom trvaní do 10 minút v lokalite Trenčianske Bohuslavice.
13.3.2013
V čase od 13:00 - 16:00 budú z dôvodu plánovanej údržby vysielača výpadky Internetu v maximálnom trvaní do 15 minút v lokalite Hrádok.
28.2.2013
V čase od 10:00 - 16:00 budú z dôvodu plánovanej modernizácie vysielača výpadky Internetu v maximálnom trvaní do 15 minút v lokalite Jablonka a Matejovec.
18.2.2013
V čase od 09:00 - 16:00 budú z dôvodu plánovanej modernizácie vysielača výpadky Internetu v maximálnom trvaní do 20 minút v lokalite Krajné, Podkylava, Hrachovište a Kostolné.
14.2.2013
V čase od 09:00 - 14:00 budú z dôvodu plánovanej modernizácie vysielača výpadky Internetu v maximálnom trvaní do 15 minút v lokalite Beckov a Trenčianske Bohuslavice.
5.2.2013
V čase od 0:00 do 6:00 dôjde k prerušeniu dostupnosti siete z dôvodu plánovaných servisných prác na strane medzinárodného operátora. K výpadku dôjde v trvaní maximálne 60 minút v celej sieti ICS Systems.
3.12.2012
V čase od 13:00 - 17:00 bude z dôvodu servisných prác vysielača výpadok Internetu v maximálnom trvaní do 10 minút. Výpadok nastane v lokalite Podkylava a Krajné.
14.11.2012, 19.11.2012, 21.11.2012
V čase od 08:00 - 21:00 budú z dôvodu dokončenia plánovanej modernizácie vysielača výpadky Internetu v lokalite Stará Turá, Vaďovce, Kostolné, Miškech Dedinka a Topolecká.
10.11.2012
V čase od 07:00 - 20:00 budú z dôvodu rozsiahlej plánovanej prerábky a modernizácie vysielača výpadky Internetu v lokalite Stará Turá, Vaďovce, Kostolné, Miškech Dedinka a Topolecká.
8.11.2012
V čase od 11:00 - 00:00 bude z dôvodu rozsiahlej plánovanej prerábky a modernizácie vysielača výpadok Internetu v lokalite Stará Turá, Vaďovce, Kostolné, Miškech Dedinka a Topolecká.
31.10.2012
Z dôvodu modernizácie vysielača a zvýšenie prenosovej kapacity spoja môžu nastať výpadky Internetu v čase od 10:00 - 19:00. Výpadky môžu nastať v lokalitách:Neporádza, Motešice, Soblahov, Trenčín, Opatovce, Trenčianska Turná, Skalka, Melčice-Lieskové, Inovec a Ivanovce.
25.10.2012
V čase od 9:00 - 15:00 budú z dôvodu plánovanej údržby vysielača výpadky Internetu v lokalite Trenčianske Bohuslavice a Beckov.
22.10.2012
Plánovaná údržba na vysielači v čase od 9:00 - 16:00 bude mať za následok výpadky Internetu v maximálnej dĺžke 30 minút. Výpadok sa dotkne nasledovných lokalít: Nové Mesto nad Váhom na uliciach Športová, Kamenná, Kollarová, Javorinská, SNP, Sasinkova, Polovnícka.
19.10.2012
Z dôvodu modernizácie vysielača nastanú výpadky Internetu v maximálnom trvaní do 10 minút v čase od 10:00 - 18:00. Výpadky nastanú v lokalite Trenčianske Bohuslavice a Beckov.
27.9.2012
Z dôvodu servisných prác na vysielači nastane výpadok Internetu v čase od 12:00 - 19:00 v maximálnom trvaní do 30 minút. Výpadky nastanú v lokalite Neporádza, Motešice, Soblahov, Trenčín, Opatovce, Trenčianska Turná, Skalka, Melčice-Lieskové a Ivanovce
24.9.2012
V čase od 9:00 - 19:00 bude z dôvodu plánovanej údržby vysielača výpadok Internetu v lokalite Trenčianske Bohuslavice a Beckov v maximálnom trvaní do 10 minút.
10.9.2012
Z dôvodu servisných prác na vysielači nastanú výpadky Internetu v čase od 09:00 - 20:00. Výpadky nastanú v lokalite Zemianske Podhradie, Bošáca, Nová Bošáca, Predpoloma a Šiance.
31.7.2012
Z dôvodu modernizácie vysielača a zvýšenie prenosovej kapacity spoja nastanú výpadky Internetu v čase od 11:00 - 20:00. Výpadky nastanú v lokalite Neporádza, Motešice, Soblahov, Trenčín, Opatovce, Trenčianska Turná, Skalka, Melčice-Lieskové a Ivanovce
24.7.2012
Z dôvodu modernizácie vysielača nastanú výpadky Internetu v čase od 08:00 - 20:00. Výpadky nastanú v lokalite Zemianske Podhradie, Bošáca, Nová Bošáca, Predpoloma a Šiance.
23.7.2012
Plánovaná údržba na vysielači v čase od 08:00 - 20:00 bude mať za následok výpadky Internetu. Výpadky sa dotknú nasledovných lokalít: Beckovská Vieska, Rakoľuby, Hôrka nad Váhom, Hrádok, Kočovce a Kálnica.
19.7.2012 - 20.7.2012
Z dôvodu modernizácie vysielača a zvýšenie prenosovej kapacity spoja nastanú výpadky Internetu v čase od 08:00 - 20:00. Výpadky nastanú v lokalite Neporádza, Motešice, Soblahov, Trenčín, Opatovce, Trenčianska Turná, Skalka, Melčice-Lieskové a Ivanovce
19.6.2012
V čase od 9:00 - 17:00 bude z dôvodu plánovanej modernizácie vysielača výpadok Internetu v lokalite Trenčianske Bohuslavice a Beckov v maximálnom trvaní do 30 minút. V čase od 11:00 - 17:00 nastane výpadok Internetu v maximálnom trvaní do 10 minút v lokalite Kalnica.
14.6.2012
Z dôvodu modernizácie vysielača v čase od 16:00 - 20:00, nastanú výpadky Internetu v maximálnom trvaní do 60 minút. Výpadok nastane v obci Motešice.
1.6.2012
Plánovaná údržba na vysielači v čase od 08:00 - 19:00 bude mať za následok výpadky Internetu v maximálnej dĺžke 15 minút. Výpadok sa dotkne nasledovných lokalít: Nové Mesto nad Váhom, Považany a Čachtice.
28.5.2012 - 29.5.2012
V čase od 15:30 - 19:00 bude z dôvodu plánovanej modernizácie vysielača výpadok Internetu v lokalite Beckovská Vieska, Kočovce, Rakoľuby, Nová Ves nad Váhom, Nová Bošáca, Predpoloma, Bošáca a Hôrka.
2.5.2012
Plánovaná údržba na vysielači v čase od 08:00 - 15:00 bude mať za následok výpadky Internetu v maximálnej dĺžke 30 minút. Výpadok sa dotkne nasledovných lokalít: Moravské Lieskové, Trenčianske Bohuslavice a Dolné Sŕnie.
15.3.2012
Z dôvodu modernizácie vysielača v čase od 8:00 - 15:00, nastanú výpadky Internetu v maximálnom trvaní do 30 minút. Výpadok sa dotkne nasledovných lokalít: Hôrka, Nová Ves nad Váhom, Beckovská Vieska, Kočovce a Rakoľuby.
24.2.2012
V čase od 0:00 - 5:00 budú z dôvodu plánovanej modernizácie výpadky Internetu v maximálnom trvaní do 2 hodín v celej sieti PDS ICS.
1.2.2012
V čase od 12:00 do 18:00 dôjde k výpadkom Internetu z dôvodu plánovaných servisných prác v maximálnom trvaní do 15 minút v lokalite Kočovce, Hôrka nad Váhom, Bošáca a Nová Bošáca.
6.12.2011 - 7.12.2011
V čase od 23:00 - 5:00 budú z dôvodu plánovanej modernizácie krátkodobé výpadky celej siete PDS ICS.
1.12.2011
Plánovaná údržba na vysielači v čase od 8:00 - 13:00 bude mať za následok výpadky Internetu v maximálnej dĺžke 10 minút. Výpadok sa dotkne nasledovných lokalít: Beckovská Vieska, Kočovce a Nová Ves nad Váhom. V čase od 10:00 - 16:00 nastane výpadok Internetu v maximálnom trvaní do 10 minút v lokalite Nové Mesto nad Váhom a Čachtice. V čase od 12:00 - 18:00 nastane výpadok Internetu v maximálnom trvaní do 10 minút v lokalite Beckov a Trenčianske Bohuslavice.
10.11.2011
Z dôvodu údržby vysielača v čase od 8:00 - 12:00, nastane výpadok Internetu v maximálnom trvaní do 15 minút. Výpadok sa dotkne nasledovných lokalít: Stará Turá na uliciach Štefániková, Hurbanová, Družstevná.
V čase od 10:00 - 16:00 nastane výpadok Internetu v maximálnom trvaní do 60 minút v lokalite Krajné, Hrachovište, Podkylava, Jablonka a Matejovec.
19.10.2011
V čase od 8:00 do 14:00 dôjde k výpadku Internetu z dôvodu plánovaných servisných prác v maximálnom trvaní do 30 minút v lokalite Krajné, Hrachovište a Matejovec.
3.9.2011
Plánovaná údržba na vysielači v čase od 08:00 - 15:00 bude mať za následok výpadky Internetu v maximálnej dĺžke 15 minút. Výpadok sa dotkne nasledovných lokalít: Bošáca, Nová Bošáca a Šiance.
29.9.2011
Z dôvodu údržby vysielača v čase od 14:00 - 19:00, nastane výpadok Internetu v maximálnom trvaní do 30 minút v lokalite Vaďovce a Kostolné.
24.8.2011
Z dôvodu modernizácie vysielača môžu nastať výpadky internetu v čase od 08:00 - 13:00 v maximálnom trvaní do 10 minút v lokalitách Čachtice, Častkovce a Považany.
V čase od 11:00 - 17:00 môžu nastať výpadky internetu v maximálnom trvaní do 10 minút v obci Trenčianske Bohuslavice. V čase od 13:00 - 19:00 môžu nastať výpadky internetu v maximálnom trvaní do 10 minút v obci Vaďovce.
16.6.2011
Plánovaná údržba na vysielači v čase od 8:00 - 11:00 bude mať za následok výpadky Internetu v maximálnom trvaní do 20 minút v meste Stará Turá na ulici Družstevná, Podjavorinská, SNP 1 a Hurbanova 76.
31.5.2011 - 1.6.2011
Z dôvodu údržby vysielača v čase od 08:00 - 14:00, nastane výpadok Internetu v maximálnom trvaní do 15 minút v meste Stará Turá a v čase od 11:00 - 20:00 nastane výpadok v maximálnom trvaní do 20 min v lokalite Hrádok, Hôrka nad Váhom a Považany .
9.5.2011
V čase od 12:00 do 19:00 dôjde k výpadku Internetu z dôvodu plánovaných servisných prác v maximálnom trvaní do 15 minút v obci Vaďovce.
19.4.2011
Plánovaná údržba na vysielači v čase od 16:00 - 20:00 bude mať za následok výpadky Internetu v maximálnej dĺžke 15 minút. Výpadok sa dotkne nasledovných lokalít: Nové Mesto nad Váhom, Čachtice, Častkovce, Považany, Podolie, Brunovce, Kálnica a a Beckovská Vieska.
9.4.2011
Z dôvodu údržby vysielača v čase od 01:00 - 04:00, nastane výpadok Internetu v maximálnom trvaní do 60 minút v lokalite Bošáca, Nová Bošáca, Zemianske Podhradie, Kočovce, Beckovská Vieska, Hrádok, Hôrka nad Váhom, Považany, Rakoľuby, Beckov, Kálnica a Trenčianske Bohuslavice.
30.3.2011
Plánovaná údržba na vysielači v čase od 8:00 - 16:00 bude mať za následok výpadky Internetu v maximálnej dĺžke 30 minút. Výpadok sa dotkne nasledovných lokalít: Hrádok, Hôrka nad Váhom, Považany, Potvorice, Kočovce, Beckov a Trenčianske Bohuslavice.
27.1.2011
V čase od 0:00 do 2:00 dôjde k prerušeniu dostupnosti siete z dôvodu plánovaných servisných prác na strane medzinárodného operátora. K výpadku dôjde v trvaní maximálne 10 minút v celej sieti ICS Systems.
19.11.2010
Plánované servisné práce na strane medzinárodného operátora v čase od 0:00 do 6:00 spôsobia prerušenie dostupnosti siete. K výpadku dôjde v trvaní maximálne 15 minút v celej sieti ICS Systems.
8.9.2010
Z dôvodu údržby vysielača v čase od 10:00 - 14:00, nastane výpadok v maximálnom trvaní do 5 minút v lokalite Stará Turá a Vaďovce.
11.8.2010
V čase od 1:00 do 2:00 dôjde k prerušeniu dostupnosti siete z dôvodu plánovaných servisných prác na strane medzinárodného operátora. K výpadku dôjde v trvaní maximálne 10 minút v celej sieti ICS Systems.
2.7.2010
Z dôvodu modernizácie vysielača môžu nastať výpadky v čase od 09:00 - 14:00 v maximálnom trvaní do 10 minút v lokalitách Hrachovište, Krajné, Matejovec a Podkylava.
21.6.2010
Plánovaná údržba na vysielači v čase od 9:00 - 16:00 bude mať za následok výpadky Internetu v maximálnej dĺžke 30 minút. Výpadok sa dotkne nasledovných lokalít: Nové Mesto nad Váhom na uliciach Bočná, Bratislavská, Brigádnická, Čachtická, Dolná, Dukelská, Fraňa Kráľa, Hviezdoslavova, Jarná, J. Hašku, Hríbarska, Lipová, M. R. Štefánika, Piešťanská, Považská, Stredná, Škultétyho, Tehelná, Tematínska, Trenčianska, Vajanského, Vinohradnícka, Vysoká, Zelená, Železnicná a v obciach Častkovce, Čachtice, Moravské Lieskové, Považany.
4.5.2010
V čase od 5:45 do 6:00 dôjde k prerušeniu dostupnosti siete z dôvodu plánovaných servisných prác na strane medzinárodného operátora. K výpadku dôjde v trvaní maximálne 10 minút v celej sieti ICS Systems.
19.11.2009
Z dôvodu údržby vysielača v čase od 09:00 - 14:00, ktorá spôsobí výpadky v maximálnom trvaní do 15 minút v lokalite Beckovská Vieska, Bošáca, Hôrka nad Váhom, Hrádok, Kálnica, Kočovce, Nová Bošáca, Potvorice, Považany, Rakoľuby a Zemianske Podhradie.
19.11.2009
V čase od 1:00 do 4:00 môže dôjsť k prerušeniu dostupnosti siete z dôvodu plánovaných servisných prác na strane medzinárodného operátora. K výpadku dôjde v trvaní maximálne 60 minút v celej sieti PDS ICS.
11.11.2009
Inovácia vysielača v čase od 10:00 - 17:00 spôsobí výpadky v maximálnom trvaní do 30 minút v lokalite Beckovská Vieska, Bošáca, Hôrka nad Váhom, Hrádok, Kálnica, Kočovce, Nová Bošáca, Potvorice, Považany, Rakoľuby, Zemianske Podhradie.
29.10.2009
Plánovaná odstávka siete v čase od 4.30 – 5.30 z dôvodu práce na strane jedného z medzinárodných operátorov. Pri odstávke môže dôjsť k prerušeniu dostupnosti celej siete PDS ICS.
26.8.2009
Z dôvodu plánovanej údržby siete môžu nastať v čase 8:00 - 20:00 výpadky dátovej komunikácie v meste Stará Turá na ulici Dibrovova, Lipová, Hurbanova, Jiráskova a Uhrova.
15.4.2009
Reorganizácia spojov vysielača v čase od 9:00 - 18:00 može spôsobiť výpadky v trvaní do 30 minút v obciach Beckov a okolie a Trenčianske Bohuslavice.
7.4.2009
Úprava vysielača v čase od 10:00 - 13:00 može spôsobiť výpadky v trvaní do 10 minút v lokalitách Trenčín, Soblahov, Mníchova Lehota, Trenčianska Turná, Trenčianske Stankovce, Veľké Bierovce, Opatovce.
1.4.2009 - 2.4.2009
Plánovaná reorganizácia rádiových spojov môže spôsobiť v čase od 9:00 - 18:00 občasné krátkodobé výpadky dátovej komunikácie maximálne na 20 minút v obciach Krajné, Krajné-Matejovec, Hrachovište, Hrašné, Jablonka, Kostolné, Lubina, Podkylava a ich okolitých kopaniciach.
26.2.2009
Z dôvodu prekládky vysielača nastanú v časoch od 9:00 - 18:00 výpadky poskytovania služby v nasledovných lokalitách Trenčín, Soblahov, Mníchova Lehota, Trenčianska Turná, Trenčianske Stankovce, Veľké Bierovce, Opatovce.
19.2.2009
Plánovaná údržba na vysielači Nové Mesto nad Váhom v čase od 9:00 – 18:00. Pri tejto údržbe môže dôjsť k občasným krátkodobým výpadkom maximálne 20 minút, čo sa prejaví nedostupnosťou poskytovaných dátových služieb v Novom Meste nad Váhom na uliciach Bočná, Brigádnická, Budovateľská, Čachtická, Dibrovova, Dolná, Dukelská, Fraňa Kráľa, Hollého, Hviezdoslavova, Jarná, Jilemnického, Južná, Kapitána Nálepku, Krajná, Krátka, Krčméryho, Letná, Lipová, M. R. Štefánika, Malá, Martina Rázusa, Michala Chrasteka, Piešťanská, Poľovnícka, Považská, Priemyselná, Rybárska, Samuela Jurkoviča, Sasinkova, Slnečná, Stredná, Škultétyho, Športová, Štúrova, Tematínska, Tichá, Trenčianska, Vinohradnícka, Vysoká, Nová, Zelená, Železničná a v lokalitách Čachtice, Častkovce, Hrádok, Mníchova Lehota, Moravské Lieskové, Opatovce, Podolie, Potvorice, Považany, Soblahov, Trenčianska Turná, Trenčianske Stankovce, Trenčín, Veľké Bierovce.
22.1.2009 - 23.1.2009
Plánovaný upgrade vysielača Beckovská Vieska bude mať za následok krátkodobé výpadky internetu v čase od 9.00 – 18.00 hod. v obciach Beckovská Vieska, Bošáca, Hôrka nad Váhom, Hrádok, Kálnica, Kočovce, Nová Bošáca, Potvorice, Považany, Rakoľuby, Zemianske Podhradie.
20.1.2009
V čase od 6:00 - 8:00 budú z dôvodu plánovanej modernizácie krátkodobé výpadky celej siete PDS ICS.
7.1.2009 - 9.1.2009
Z dôvodu prekládky vysielača nastanú v časoch od 9:00 - 18:00 výpadky poskytovania služby v nasledovných lokalitách Trenčín, Soblahov, Mníchova Lehota, Trenčianska Turná, Trenčianske Stankovce, Veľké Bierovce, Opatovce.
10.12.2008
V čase od 3:00 - 6:00 bude z dôvodu modernizácie siete plánovaná odstávka časti Nového Mesta nad Váhom, ďalej obcí Beckov, Rakoľuby, Kálnica, Beckovská Vieska, Kočovce, Hôrka nad Váhom, Hrádok, Považany, Trenčianske Bohuslavice.
20.11.2008
V čase od 18:00 - 21:00 bude z dôvodu modernizácie plánovaná odstávka celej siete PDS ICS.
3.10.2008
Z dôvodu plánovanej údržby siete v čase od 10:00 - 17:00 bude mať za následok výpadky dátovej komunikácie meste Stará Turá na ulici Hurbanova.
25.9.2008 - 26.9.2008
Plánovaná modernizácia vysielača Beckovská Vieska môže mať za následok krátkodobé výpadky internetu v čase od 9.00 – 18.00 hod. v obciach Kálnica, Rakoľuby, Beckovská Vieska, Kočovce, Hôrka nad Váhom, Hrádok, Považany.
7.8.2008
Plánovaná modernizácia vysielača Stará Turá môže mať za následok krátkodobé výpadky internetu v čase od 9.00 – 18.00 hod. v meste Stará Turá.
29.7.2008
Z dôvodu rekonštrukcie vysielača v čase od 12:00 - 14:00 budú občasné výpadky dátovej komunikácie v obciach Krajné, Krajné-Matejovec, Hrachovište.
17.7.2008
Z dôvodu rekonštrukcie vysielača v čase od 6:00 - 8:00 budú občasné výpadky dátovej komunikácie v obciach Krajné, Krajné-Matejovec, Hrachovište, Hrašné, Jablonka, Kostolné.
15.3.2008
Z dôvodu plánovanej údržby siete v čase od 01:00 - 07:00 bude mať za následok občasné výpadky dátovej komunikácie meste Stará Turá a obciach Jablonka, Lubina, Krajné, Krajné-Matejovec, Hrachovište, Vaďovce.
22.2.2008 - 23.2.2008
Plánovaná modernizácia rádiovej trasy smer Stará Turá môže mať za následok výpadky dátovej komunikácie dňa 22.2.2008 v čase 9.00 – 18.00 hod. a dňa 23.2.2008 v čase od 8.00 – do 12.00 hod. v meste Stará Turá a obci Vaďovce.
21.11.2007
Plánovaná modernizácia rádiovej trasy Stará Turá – Vaďovce môže mať za následok výpadky internetu v čase od 9.00 – do 18.00 hod. v obci Vaďovce.
30.10.2007
Plánovaný update autentifikačného servera môže spôsobiť dočasné alebo trvalé neprihlásenie do systému. Z tohto dôvodu vyskúšajte pripojenie o pár minút neskôr. Ak problém pretrváva, kontaktujte technickú podporu na tel. 0918/908060, 0902/908060. Ďakujeme za pochopenie.
8.10.2007
Plánovaná údržba na vysielači Beckovská Vieska v čase od 13:00 - 18:00 môže mať za následok občasné výpadky Internetu v sieti ICS v obciach Beckovská Vieska, Rakoluby, Kočovce, Nová Ves, Hôrka nad Váhom, Hrádok.
27.9.2007
Plánovaná údržba na vysielači Nové Mesto nad Váhom v čase od 00:00 - 06:00 môže mať za následok občasné výpadky Internetu v celej sieti ICS v tomto čase.
21.8.2007
Plánovaná údržba na vysielači Nové Mesto nad Váhom v čase od 10:00 - 19:00 bude mať za následok občasné výpadky Internetu v Novom Meste nad Váhom na uliciach Bočná, Bratislavská, Brigádnická, Čachtická, Dolná, Dukelská, Fraňa Kráľa, Hviezdoslavova, Jarná, J. Hašku, Hríbarska, Lipová, M. R. Štefánika, Piešťanská, Považská, Stredná, Škultétyho, Tehelná, Tematínska, Trenčianska, Vajanského, Vinohradnícka, Vysoká, Zelená, Železnicná a v obciach Častkovce, Čachtice, Moravské Lieskové, Považany.

Info zóna

Optické pripojenie vo Vašej lokalite

Dovoľujeme si Vás informovať o možnosti optického pripojenia aj vo Vašej lokalite. Stačí, ak vyplníte Informačný formulár, prostredníctvom ktorého Vás budeme registrovať ako záujemcu o pripojenie do optickej siete. Viac »

Staršie informácie