Internet ZADARMO *

  • Internet
  • Motorola Dealer
  • Web Hosting

Užívajte si výhody Internetu ZADARMO *

Ak nás odporučite svojim priateľom či známym, ktorí s nami uzavrú Zmluvu o poskytovaní verejných služieb, bude Vám za každého z nich služba Internet poskytovaná 4 kalendárne mesiace za 10 centov mesačne. V prípade, ak Vaša mesačná platba presahuje 15 € za Vašu službu, bude Vám poskytnutá zľava vo výške 15 € za kalendárny mesiac, a to v trvaní štyroch po sebe idúcich kalendárnych mesiacov.

Ako to funguje?

4 mesiace
zadarmo *
8 mesiacov
zadarmo *
12 mesiacov
zadarmo *
16 mesiacov
zadarmo *
X mesiacov
zadarmo *

Podmienky

Internet za zníženú cenu bude poskytovaný od kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytovaní verejných služieb odporučeného zákazníka.

Doplňujúce informácie


Info zóna

Optické pripojenie vo Vašej lokalite

Dovoľujeme si Vás informovať o možnosti optického pripojenia aj vo Vašej lokalite. Stačí, ak vyplníte Informačný formulár, prostredníctvom ktorého Vás budeme registrovať ako záujemcu o pripojenie do optickej siete. Viac »

Staršie informácie