Cenník

 • Internet
 • Motorola Dealer
 • Web Hosting

Všetky lokality

14 Mbit/s
Stručne
Skupina týchto programov je dostupná v celej sieti ICS Systems. Bohatá ponuka rýchlostí je predurčená splniť všetky požiadavky zákazníka na dátové služby.
Výhody
 • Nie je potrebná telefonická prípojka
 • Vysoká dostupnosť
 • Široký výber rýchlostí
Nevýhody
 • Nevyhnutná priama viditeľnosť na vysielač

Mestá a okolie

90 Mbit/s
Stručne
Najrýchlejšie bezdrôtové pripojenie súčasnosti. Programy zamerané nielen pre náročnejších používateľov sú správnou kombináciou rýchlosti a prijateľnej ceny.
Výhody
 • Vyššie rýchlosti
 • Kratšia viazanosť
 • Výhodnejšie ceny
 • Nie je potrebná priama viditeľnosť na vysielač
Nevýhody
 • Nie je dostupná v celej sieti ICS Systems

Vybrané lokality

1000 Mbit/s
Stručne
Možnosť najrýchlejšieho pripojenia do siete Internet prostredníctvom optických vlákien, ktoré pomocou svetla umožňuje dosahovanie extrémnych rýchlostí spĺňajúcich požiadavky najnáročnejších zákazníkov.
Výhody
 • Najvyššie rýchlosti v súčasnosti
 • Najnovšia technológia
 • Ceny už od 9,00 €
Nevýhody
 • Dostupnosť iba vo vybraných lokalitách
 • Nutnosť privedenia optického vlákna do domu / bytu

Info zóna

Optické pripojenie vo Vašej lokalite

Dovoľujeme si Vás informovať o možnosti optického pripojenia aj vo Vašej lokalite. Stačí, ak vyplníte Informačný formulár, prostredníctvom ktorého Vás budeme registrovať ako záujemcu o pripojenie do optickej siete. Viac »

Staršie informácie