Nastavenie IP adresy - Windows Vista, 7, 8

 • Internet
 • Motorola Dealer
 • Web Hosting
 1. Stlačte klávesu so symbolom lietajúceho okna Windows. Táto klávesa je umiestnená na ľavej strane dolnej rady klávesnice. Držte ju a zároveň k tomu stlačte klávesu R. Otvorí sa Vám okno Spustiť (Run).

  Windows key + R

 2. Do riadku Otvoriť (Open) napíšte príkaz ncpa.cpl a potvrďte kliknutím lavým tlačidlom myši na OK.

  Windows Open

 3. Otvorí sa okno Sieťové pripojenia (Network Connections). Vyberte ikonu pripojenia, ktorým ste pripojený do siete ICS a kliknite na ňu pravým tlačidlom myši. Z ponuku si vyberte poslednú možnosť Vlastnosti (Properties).

  Windows Network Connection

 4. V otvorenom okne sieťového pripojenia označte lavým tlačidlom myši možnosť Protokol IP verzia 4 (TCP/IPv4) (Protocol IP version 4 - TCP/IPv4), zafarbí sa na modro. Následne kliknite na tlačidlo Vlastnosti (Properties).

  Windows TCP/IPv4

 5. Otvorí sa okno Protokol IP verzia 4 (TCP/IPv4) - vlastnosti (Protocol IP version 4 (TCP/IPv4) - properties). Prekliknite na možnosť Použiť nasledujúcu IP adresu . Tu vyplňte adresy podľa hodnôt, ktoré sú uvedené na Zmluve o pripojení.

  Windows TCP/IPv4 Properties

V prípade akýchkoľvek problémov nás neváhajte kontaktovať.


Info zóna

Optické pripojenie vo Vašej lokalite

Dovoľujeme si Vás informovať o možnosti optického pripojenia aj vo Vašej lokalite. Stačí, ak vyplníte Informačný formulár, prostredníctvom ktorého Vás budeme registrovať ako záujemcu o pripojenie do optickej siete. Viac »

Staršie informácie