Nastavenie IP adresy

  • Internet
  • Motorola Dealer
  • Web Hosting
  1. Kliknite vľavo dole na ikonu Štart (Start), Nastavenia (Settings), Ovládací panel (Control panel).

  2. Otvorí sa ponuka Ovládacieho panela. Kliknite na ikonu Pripojenie k sieti a Internetu (Network and Internet Connections).

  3. Otvorí sa ponuka Pripojenie k sieti a Internetu. Kliknite na ikonu Sieťové pripojenia (Network Connections).

  4. Vyberte ikonu pripojenia, ktorým ste pripojený do siete ICS a kliknite na ňu pravým tlačidlom myši. Z ponuky si vyberte poslednú Vlastnosti (Properties).

  5. Otvorí sa Vám okno sieťového pripojenia, kde myšou 2x kliknete na Internet Protokol TCP-IP (Internet Protokol TCP-IP).

  6. Otvoria sa nastavenia pripojenia. Tu vyplňte adresy podľa hodnôt, ktoré sú uvedené na Zmluve o pripojení.

V prípade akýchkoľvek problémov nás neváhajte kontaktovať.


Info zóna

Optické pripojenie vo Vašej lokalite

Dovoľujeme si Vás informovať o možnosti optického pripojenia aj vo Vašej lokalite. Stačí, ak vyplníte Informačný formulár, prostredníctvom ktorého Vás budeme registrovať ako záujemcu o pripojenie do optickej siete. Viac »

Staršie informácie